Bài 4: Làm Quen Với Cọ Bản Cơ Bản (Phần 2)

Các dụng cụ cần chuẩn bị:

  • Sơn màu
  • Bảng đen tập vẽ
  • Cọ bản

Nội dung luyện tập:

  • Cá heo dọc
  • Cá heo nằm ngang
  • Cá vàng
  • Cá thần tiên

Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo của lớp học vẽ móng online của Winnie Beauty Academy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *